หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
อัตราค่าบริการโรงพยาบาลฝาง 2562
ไฟล์แนบ    29608_11125_5be155bb54a22.jpgอัตราค่าบริการโรงพยาบาลฝาง 2562
https://drive.google.com/open?id=15dKX3c7NH2mkMAPOHK_9yxxSqYlUrn9q


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com