หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาต การลาป่วย การลากิจ และลาพักผ่อน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง พ.ศ.2562
ไฟล์แนบ    20190121141657947_11125_5c456e008baa2.pdfหลักเกณฑ์ วิธีการ อำนาจพิจารณาอนุญาต การลาป่วย การลากิจ และลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝาง พ.ศ.2562


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com