หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งแบบฟอร์มสรุปแต้ม P4P 1.62 (เพิ่มช่องให้เติมค่าคะแนน On Top ของหัวหน้าฝ่าย/งาน)
ไฟล์แนบ    สรุปแต้ม P4P-1.62._11125_5c515b7b9ebb8.xlsxอ้างอิงตามบันทึกข้อความที่ ชม 0032.309/103 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่องชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ซึ่งได้แจ้งเกี่ยวกับค่าคะแนน On Top ของหัวหน้าฝ่าย/งานนั้น

เพื่อความสะดวกและเป็นรูปแบบเดียว ทางคณะทำงานจึงขอแจ้งให้ใช้แบบฟอร์มตามไฟล์แนบ
เริ่มใช้ตั้งแต่การเก็บค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) เดือนมกราคม 2562

ขอบคุณค่ะ


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com