หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศโรงพยาบาลฝางขึ้นเว็บไซต์ www.fanghospital.go.th
ไฟล์แนบ    ประกาศโรงพยาบาลฝาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก_11125_5c6cb58757b31.pdfบันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศโรงพยาบาลฝางขึ้นเว็บไซต์ www.fanghospital.go.th

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาให้นี้


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์