หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งปิดบัญชีเงินบริจาค
ไฟล์แนบ    แจ้งปิดบัญชีเงินบริจาค_11125_5c8772836807b.jpgหลังจากที่ได้มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเปิดบัญชีเงินบริจาค เพื่อ ทอดผ้าป่าอาคารนิรมัย โรงพยาบาลฝาง ของธนาคารกสิกรไทย สาขาฝาง
ชื่อบัญชี นายฐานิศร์ กมลรัตนา และ นายชัยชาย พิพัฒนามงคล และ นางคณิศฉัตร์ วุฒิศักดิ์สกุล เลขที่บัญชี 050-1-99631-9
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฝางได้ทำการทอดผ้าป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ร่วมเปิดบัญชีจึงขอแจ้งปิดบัญชีดังกล่าว โดยสรุปยอดเงินในบัญชี เป็นเงิน 859,708.67 บาท
ส่วนผู้ที่ต้องการบริจาคเงินสมทบและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฝาง ท่านยังสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาฝาง
ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลฝาง
หมายเลขบัญชี 532-0-55053-7
"บริจาคทุนทรัพย์เพื่อผู้ป่วย อิ่มใจ ได้บุญ"


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์