หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
อัตราค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป ผู้ป่วยนอก(นอกเวลาราชการ) โรงพยาบาลฝาง พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบ    1_11125_5cde2c926e849.pdfอัตราค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป ผู้ป่วยนอก(นอกเวลาราชการ) โรงพยาบาลฝาง พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาให้นี้


โรงพยาบาลฝาง เลขที่ 30 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-451444 โทรสาร 053-451444
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ณัฎฐพล เทพวงค์
 HosThai.com