หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

29 พ.ย. 2561

23 พ.ย. 2561

21 พ.ย. 2561

12 พ.ย. 2561

09 พ.ย. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

15 พ.ย. 2561


นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
วิสัยทัศน์
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ระบบบริหารจัดการภายใน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ITA
ข้อร้องเรียน/เสนอแนะ
ติดต่อเรา
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00538 - สสอ.แม่อาย
  05912 - รพ.สต.แม่อาย
  05913 - รพ.สต.แม่สาว
  05914 - รพ.สต.แม่สาว
  05915 - รพ.สต.สันต้นหมื้อ
  05916 - รพ.สต.แม่นาวาง
  05917 - รพ.สต.แม่นาวาง
  05918 - รพ.สต.ท่าตอน
  05919 - รพ.สต.ท่าตอน
  05920 - รพ.สต.บ้านหลวง
  05921 - รพ.สต.บ้านหลวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ moph logo

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ moph HDC logo

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nhso logoวีดีทัศน์ ทั้งหมด   

โรงพยาบาลแม่อาย
191 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 
โทร. 053-459036
แฟกซ์. 053-459038
E-Mail : maeaihospital@gmail.com
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com