หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

  • คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561)

เอกสารขอเผยแพร่คู่มือ


ประกาศใช้คู่มือเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560ผลการปฏิบัติตามคู่มือโรงพยาบาลแม่อายประกาศเจตนารมย์ร่วมกันประกาศนโยบายโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ วันที่ 9 มีนาคม 2561

แผนผังขั้นตอนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  • ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์

สรุปข้อร้องเรียนขั้นตอนการสื่อสารแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน

  • ติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแชทหน้าเว็บไซต์ รพ.แม่อาย 
  • ติดต่อสื่อสารด้วยวิธีแจ้งข้อร้องเรียน
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com