หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง PCCในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์
ทบทวนการบันทึกทางการพยาบาล
โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ชุมชนในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรัง
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการร้อยใจรักษ์
ท่านองคมนตรีผู้แทนพระองค์ ตรวจเยี่ยมโครงการหลวงบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม Big Cleaning day
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com