หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลแม่อาย 16:38:00 - 28 ม.ค. 2562
2 . ประกาศในหน่วยงาน ผู้บริหารโรงพยาบาลแม่อาย 16:20:00 - 28 ม.ค. 2562
3 . ประกาศในหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:23:00 - 28 ม.ค. 2562
4 . ประกาศในหน่วยงาน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 11:22:00 - 28 ม.ค. 2562
5 . ประกาศในหน่วยงาน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH of Conduct) 09:22:00 - 28 ม.ค. 2562
6 . ประกาศในหน่วยงาน ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงส... 09:19:00 - 28 ม.ค. 2562
โรงพยาบาลแม่อาย หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
E-mail : maeaihospital@gmail.com โทร 053459036-7 โทรสาร 053459038
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : Panomkorn Peawkaew
 HosThai.com