หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
11132ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

09 มิ.ย. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

09 มิ.ย. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศนายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
E-OFFICE
ทำเนียบผู้อำนวยการ
ITA
จัดซื้อจัดจ้าง
รูปภาพและกิจกรรม
SRRT
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00544 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด
  05990 - รพ.สต.ฮอด
  05991 - รพ.สต.บ้านตาล
  05992 - รพ.สต.บ้านตาล
  05993 - รพ.สต.บ่อหลวง
  05994 - รพ.สต.บ่อหลวง
  05995 - รพ.สต.บ่อสลี
  05996 - รพ.สต.บ่อสลี
  05997 - รพ.สต.บ่อสลี
  05998 - รพ.สต.นาคอเรือ
  10310 - สสช.บ้านพุย
  10313 - สสช.บ้านแม่งูด


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   ตารางบริการ


วันจันทร์คลีนิก วี-แคร์
วันอังคารคลีนิกกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง,บำบัดบุหรี่และสุรา
วันพุธคลีนิกกุมารเวช
พฤหัสบดีคลีนิกเบาหวาน
ศุกร์คลีนิกพบเพื่อน


  

เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและคลอดบุตร

***เตรียมบัตรประจำตัวผู้ป่วยและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง***

แผนที่ตั้งหน่วยงาน


Test5
โรงพยาบาลฮอด หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-461195 โทรสาร 053-461030
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : จิณวัตร เลาคำ