หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

                  โรงพยาบาลฮอด ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านวังลุงใหม่ ตำบลหางดง อำเภอฮอด ในปีงบประมาณ 2521กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง ให้กับอำเภอฮอด บนพื้นที่ ราชพัสดุที่ทางส่วนราชการได้กั้นไว้ จำนวน 35 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา และเปิดดำเนินการครั้งแรกในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2522มีแพทย์ประจำ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่ชั้นสูตร 1 คน และมี ลูกจ้าง จำนวน 7 คน โดยให้บริการประชาชนในเขตอำเภอฮอด ดอยเต่า แม่แจ่ม อมก๋อย และจอมทอง โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ได้รับงบประมาณก่อนสร้างอาคารผู้ป่วยในเพิ่มในปี พ.ศ. 2541 มีการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับผู้มารับบริการได้เพิ่มมากขึ้น และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงในปี พ.ศ. 2543

โรงพยาบาลฮอด หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-461195 โทรสาร 053-461030
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : จิณวัตร เลาคำ
 HosThai.com