หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ต่อต้านการทุจริต
นายจิณวัตร เลาคำ
โพสต์เมื่อ 09 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลฮอด หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
E-mail : - โทร 053-461195 โทรสาร 053-461030
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : จิณวัตร เลาคำ
 HosThai.com