หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

11 พ.ค. 2564

10 พ.ค. 2564


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

04 ต.ค. 2564

04 ต.ค. 2564

25 ส.ค. 2564

25 ส.ค. 2564

17 ส.ค. 2564


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

10 มิ.ย. 2564

23 ม.ย. 2564

09 ม.ย. 2564

30 มี.ค. 2564

19 มี.ค. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2564

06 ต.ค. 2564

01 ต.ค. 2564

01 ต.ค. 2564

21 ก.ย. 2564นายแพทย์บริรักษ์ ลัภนะกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
Facebook
HDC Sukhothai
สปสช. เขต 2
Thai COC
ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขสุโขทัย
คลังความรู้
ดาวน์โหลด
การดำเนินงาน ITA
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00687 - สสอ.ทุ่งเสลี่ยม
  07467 - รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ
  07468 - รพ.สต.บ้านแสงสว่าง
  07469 - รพ.สต.ไทยชนะศึก
  07470 - รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย
  07471 - รพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง
  07472 - รพ.สต.กลางดง
  07473 - รพ.สต.บ้านบึงบอน
  07474 - รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
  07475 - รพ.สต.บ้านสามหลัง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  รพช.บ้านด่านลานหอย
  รพช.คีรีมาศ
  รพช.กงไกรลาส
  รพช.ศรีสัชนาลัย
  รพช.สวรรคโลก
  รพช.ศรีนคร
  รพช.ทุ่งเสลี่ยม      

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   แผนที่ตั้งหน่วยงาน


จันทร์
คลินิกความดันโลหิตสูง
 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 
คลินิกจิตเวชทั่วไป
 
คลินิกฝากครรภ์/ตรวจหลังคลอด
 
คลินิกวางแผนครอบครัว
 
คลินิกคู่รัก
 
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด
 
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด เปิดบริการนอกเวลา 16.30น. - 20.30น.
อังคาร
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
 
คลินิกบำบัดผู้ใช้ยาและสารเสพติด
 
คลินิกเลิกเหล้าและบุหรี่
 
นัดฟังผลตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์ ครั้งที่ 1 (คลินิกฝากครรภ์)
 
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง (คลินิกฝากครรภ์)
 
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด
 
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด เปิดบริการนอกเวลา 16.30น. - 20.30น.
พุธ
คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีนเด็ก)/ประเมินพัฒนาการเด็ก
 
คลินิกกำลังใจ
 
คลินิกวัณโรค (TB)
 
ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด เปิดบริการนอกเวลา 16.30น. - 20.30น.
พฤหัสบดี
คลินิกบำบัดผู้ใช้ยาและสารเสพติด
  
คลินิกจิตเวช (MOOD)
 
คลินิก Asthma (โรคหืดหอบ) วันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือน
 
คลินิก COPD (โรคถุงลมโป่งพอง) วันพฤหัสบดีที่ 2,4 ของเดือน
 
คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์
 
ตรวจทั่วไป/คลินิกทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด เปิดให้บริการนอกเวลา 16.30น. - 20.30น.
ศุกร์
คลินิกเบาหวาน
 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 
คลินิกบำบัดผู้ใช้ยาและสารเสพติด (เฉพาะรายติดตาม)
 
คลินิก Wafarin (โรคหัวใจ)
 
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก
 
ตรวจโรคทั่วไป เปิดบริการนอกเวลา 16.30น. - 20.30น.
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง