หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

20 ม.ค. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

02 ก.ค 2563

02 ก.ค 2563

09 มิ.ย. 2563

09 มิ.ย. 2563

09 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

31 มี.ค. 2563

25 มี.ค. 2563

20 มี.ค. 2563

26 ก.พ. 2563

17 ม.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

28 พ.ค. 2563

25 พ.ค. 2563

14 พ.ค. 2563

16 ม.ย. 2563

23 ม.ค. 2563นายแพทย์บริรักษ์ ลัภนะกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
Facebook
HDC Sukhothai
สปสช. เขต 2
Thai COC
ศูนย์ข้อมูลสาธารณสุขสุโขทัย
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00687 - สสอ.ทุ่งเสลี่ยม
  07467 - รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ
  07468 - รพ.สต.บ้านแสงสว่าง
  07469 - รพ.สต.ไทยชนะศึก
  07470 - รพ.สต.บ้านหนองหมื่นชัย
  07471 - รพ.สต.บ้านหนองผักบุ้ง
  07472 - รพ.สต.กลางดง
  07473 - รพ.สต.บ้านบึงบอน
  07474 - รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์
  07475 - รพ.สต.บ้านสามหลัง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
  รพช.บ้านด่านลานหอย
  รพช.คีรีมาศ
  รพช.กงไกรลาส
  รพช.ศรีสัชนาลัย
  รพช.สวรรคโลก
  รพช.ศรีนคร
  รพช.ทุ่งเสลี่ยมวีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : นเรศ เพชรคง