หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัต... 14:32:00 - 31 มี.ค. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนกา... 16:33:00 - 25 มี.ค. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภู... 18:39:00 - 20 มี.ค. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ... 16:41:00 - 26 ก.พ. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ งบลงทุน ประจำปี 2563 (เครื่องช่วยกระบ... 15:08:00 - 17 ม.ค. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 08:37:00 - 16 ม.ค. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูม... 15:49:00 - 10 ม.ค. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ... 10:14:00 - 16 ธ.ค. 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256... 10:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง (eb-2) 14:04:00 - 12 ธ.ค. 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 10:24:00 - 11 ธ.ค. 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 10:21:00 - 11 ธ.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 10:16:00 - 11 ธ.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 11:08:00 - 02 ต.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-... 10:11:00 - 17 ก.ย. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทออกซิเจนเหลวทาการแพทย์ประจำ... 13:07:00 - 09 ก.ย. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน กระบวนการ "การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา" 15:47:00 - 18 มิ.ย. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 14:17:00 - 18 มิ.ย. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 14:15:00 - 18 มิ.ย. 2562
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 14:13:00 - 18 มิ.ย. 2562
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องคลินิกตรวจรักษา ARV 07:34:00 - 29 ม.ย. 2562
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม 07:33:00 - 29 ม.ย. 2562
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องพิเศษตึกผู้ป่วยใน 07:30:00 - 29 ม.ย. 2562
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 13:42:00 - 20 มี.ค. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 09:01:00 - 20 มี.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 08:59:00 - 20 มี.ค. 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 08:56:00 - 20 มี.ค. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 08:31:00 - 27 ก.พ. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 08:29:00 - 27 ก.พ. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 22:44:00 - 25 ม.ค. 2562
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง