หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)ตำแหน่ง... 13:32:00 - 29 ก.ย. 2563
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 11:47:00 - 25 ก.ย. 2563
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วั... 16:14:00 - 10 ก.ย. 2563
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบั... 10:49:00 - 28 พ.ค. 2563
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ป... 13:16:00 - 25 พ.ค. 2563
6 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ... 10:36:00 - 14 พ.ค. 2563
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 09:20:00 - 16 ม.ย. 2563
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13:51:00 - 23 ม.ค. 2563
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างเทคนิค และพน... 15:45:00 - 15 ม.ค. 2563
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนัก... 08:59:00 - 14 ม.ค. 2563
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 16:00:00 - 10 ม.ค. 2563
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15:32:00 - 06 ม.ค. 2563
13 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 11:55:00 - 23 ธ.ค. 2562
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ... 09:21:00 - 20 ธ.ค. 2562
15 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14:41:00 - 13 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการและต... 15:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข... 11:21:00 - 28 พ.ย. 2562
18 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการแล... 14:35:00 - 22 พ.ย. 2562
19 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ระหว่างวัน... 09:46:00 - 06 พ.ย. 2562
20 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 10:49:00 - 28 มี.ค. 2562
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:40:00 - 27 มี.ค. 2562
22 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 08:39:00 - 27 มี.ค. 2562
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงา... 08:38:00 - 27 มี.ค. 2562
24 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อั... 08:21:00 - 15 มี.ค. 2562
25 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิ... 08:16:00 - 15 มี.ค. 2562
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง