หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน ตำ... 14:24:00 - 21 ต.ค. 2564
2 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 08:30:00 - 08 ต.ค. 2564
3 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 11:51:00 - 06 ต.ค. 2564
4 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14:11:00 - 01 ต.ค. 2564
5 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14:10:00 - 01 ต.ค. 2564
6 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 10:50:00 - 21 ก.ย. 2564
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 10:24:00 - 28 พ.ค. 2564
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 09:30:00 - 25 พ.ค. 2564
9 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแ... 15:15:00 - 13 พ.ค. 2564
10 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแ... 15:12:00 - 13 พ.ค. 2564
11 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแห... 16:36:00 - 05 พ.ค. 2564
12 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแห... 16:34:00 - 05 พ.ค. 2564
13 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแห... 14:15:00 - 28 ม.ย. 2564
14 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแ... 14:13:00 - 28 ม.ย. 2564
15 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแห... 15:57:00 - 27 ม.ย. 2564
16 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน... 14:51:00 - 05 ม.ย. 2564
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14:28:00 - 19 มี.ค. 2564
18 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแห... 10:32:00 - 19 ก.พ. 2564
19 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท... 14:51:00 - 09 ก.พ. 2564
20 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (จำนวน... 09:00:00 - 22 ม.ค. 2564
21 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท... 10:38:00 - 24 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณ... 11:08:00 - 23 ธ.ค. 2563
23 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสา... 08:30:00 - 16 ธ.ค. 2563
24 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ... 10:59:00 - 01 ธ.ค. 2563
25 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณส... 15:40:00 - 25 พ.ย. 2563
26 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)ตำแหน่ง... 13:32:00 - 29 ก.ย. 2563
27 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 11:47:00 - 25 ก.ย. 2563
28 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วั... 16:14:00 - 10 ก.ย. 2563
29 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบั... 10:49:00 - 28 พ.ค. 2563
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ป... 13:16:00 - 25 พ.ค. 2563
31 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ ... 10:36:00 - 14 พ.ค. 2563
32 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 09:20:00 - 16 ม.ย. 2563
33 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13:51:00 - 23 ม.ค. 2563
34 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งช่างเทคนิค และพน... 15:45:00 - 15 ม.ค. 2563
35 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนัก... 08:59:00 - 14 ม.ค. 2563
36 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 16:00:00 - 10 ม.ค. 2563
37 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15:32:00 - 06 ม.ค. 2563
38 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) 11:55:00 - 23 ธ.ค. 2562
39 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือ... 09:21:00 - 20 ธ.ค. 2562
40 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14:41:00 - 13 ธ.ค. 2562
41 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการและต... 15:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
42 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข... 11:21:00 - 28 พ.ย. 2562
43 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการแล... 14:35:00 - 22 พ.ย. 2562
44 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ระหว่างวัน... 09:46:00 - 06 พ.ย. 2562
45 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 10:49:00 - 28 มี.ค. 2562
46 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15:40:00 - 27 มี.ค. 2562
47 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 08:39:00 - 27 มี.ค. 2562
48 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงา... 08:38:00 - 27 มี.ค. 2562
49 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อั... 08:21:00 - 15 มี.ค. 2562
50 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิ... 08:16:00 - 15 มี.ค. 2562
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม หมู่ 8 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
E-mail : - โทร 055659175 โทรสาร 055659411
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : นเรศ เพชรคง