หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

01 ก.ย. 2564

30 ส.ค. 2564

25 มิ.ย. 2564

24 พ.ค. 2564

20 ม.ย. 2564


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

13 ส.ค. 2564

15 ก.ค 2564

31 พ.ค. 2564

05 พ.ค. 2564

10 ก.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

19 ม.ค. 2564

07 พ.ย. 2562

30 ม.ค. 2562

02 ม.ค. 2562

02 ม.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

02 ก.ย. 2564

25 ส.ค. 2564

30 ม.ย. 2564

01 ก.พ. 2564

28 ต.ค. 2563


นพ.ประทีป จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
จัดซื้อ จัดจ้าง
พัสดุ
ITA
แบบฟอร์มเอกสาร
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
นโยบายและยุทธศาสตร์ รพ.
แผนปฎิบัติการประจำปี
การเงินการคลัง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรฐานหรือคุ่มือปฎิบัติงาน
โปรแกรมส่งซ่อม
โปรแกรม RM
จองห้องประชุม
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวชี้วัด
แผนพัสดุ
เบิกพัสดุOnline
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาบุคลากร
โปรแกรมความเสี่ยง HRMS
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07624 - รพ.สต.วังทรายพูน
  07625 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07626 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07627 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  00698 - สสอ.วังทรายพูน
  07628 - รพ.สต.หนองพระ
  07629 - รพ.สต.หนองพระ
  07630 - รพ.สต.หนองปล้อง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง