หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

21 ส.ค. 2563

20 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563

29 ม.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

10 ก.ย. 2563

22 ก.ค 2563

22 ก.ค 2563

08 พ.ค. 2563

17 มี.ค. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

07 พ.ย. 2562

30 ม.ค. 2562

02 ม.ค. 2562

02 ม.ค. 2562

29 ต.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

09 ก.ค 2563

22 มิ.ย. 2563

08 มิ.ย. 2563

13 พ.ค. 2563

19 มี.ค. 2563


นพ.ประทีป จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทรายพูน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
จัดซื้อ จัดจ้าง
พัสดุ
ITA 2562
ITA 2561
Download
ขั้นตอนการให้บริการ
นโยบายโรงพยาบาลวังทรายพูน
แผนปฎิบัติการประจำปี
งบประมาณประจำปี
เรื่องร้องเรียน
มาตรฐานหรือคุ่มือปฎิบัติงาน
งบการเงินโรงพยาบาลวังทรายพูน
ITA 2563
โปรแกรมส่งซ่อม
โปรแกรม RM
จองห้องประชุม
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวชี้วัด
ITA
แผนพัสดุ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07624 - รพ.สต.วังทรายพูน
  07625 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07626 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  07627 - รพ.สต.หนองปลาไหล
  00698 - สสอ.วังทรายพูน
  07628 - รพ.สต.หนองพระ
  07629 - รพ.สต.หนองพระ
  07630 - รพ.สต.หนองปล้อง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง