หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
พัสดุ


เรื่องคลิก
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2562link
แนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างlink
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในโรงพยาบาลวังทรายพูlink
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม 2561link
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษจิกายน 2561link
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2561link
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561link
รายงานการเงินและพัสดุ สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562link
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหาร สำหรับผู่ป่วยโรงพยาบาลวังทรายพูนlink
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2562link
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2562link
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน 2562  
link
แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563link
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2562link
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2562link
รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562link
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562link
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เดือนมกราคม 2563link
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563link

link

link

link

link
link
link
link
link
link

link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link

linkโรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com