หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ขั้นตอนการให้บริการ


          1.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานบริการผู้ป่วยนอก-รพ.วังทรายพูน                                  clik
          2.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานห้องยา-รพ.วังทรายพูน                                             clik
          3.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานการเงิน-รพ.วังทรายพูน                                              clik
         4.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานทันตกรรม-รพ.วังทรายพูน                                      clik
        5.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานผู้ป่วยใน-รพ.วังทรายพูน                                      clik
        6.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานเทคนิกการแพทย์-รพ.วังทรายพูน                 clik
       7.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน-รพ.วังทรายพูน                  clik
       8.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานห้องคลอด-รพ.วังทรายพูน                        clik
      9.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานสุขภาพจิต-รพ.วังทรายพูน                     clik
        10.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานANC-รพ.วังทรายพูน                            clik
        11.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-งานรังสีวินิจฉัย-รพ.วังทรายพูน                        clik
       12.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-คลินิคDPAC-รพ.วังทรายพูน                              clik
       13.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-คลินิคฟ้าใส-รพ.วังทรายพูน                                                                                                                      clik    
        14.ขี้นตอนการให้บริการประชาชน-คลินิคสุขภาพเด็กดี-รพ.วังทรายพูน                                                                 clik   
       15.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน-ในการคัดกรองมะเร็งลำไส้-รพ.วังทรายพูน                               clik 
       16.ข้้นตอนการให้บริการประชาชน-งานกายภาพบำบัด                                                              clik 
       17.ขั้นตอนการให้บริการประชาชน งานเทคนิกการ                                                             clik 
โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com