หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ พนักงานประกอบอาหาร 09:07:00 - 28 ต.ค. 2563
2 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 09:44:00 - 19 ต.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าเหมาบริการ จำนาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 15:35:00 - 10 ก.ย. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมา(รายเดือน) 10:39:00 - 21 ส.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 11:54:00 - 22 ก.ค 2563
6 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำและพนักงา... 11:54:00 - 22 ก.ค 2563
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) 10:45:00 - 09 ก.ค 2563
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างในโรงพยาบาลวังทรายพูน 15:01:00 - 22 มิ.ย. 2563
9 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)แม่บ้าน 10:12:00 - 08 มิ.ย. 2563
10 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้... 11:07:00 - 20 พ.ค. 2563
11 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09:26:00 - 13 พ.ค. 2563
12 . ประกาศในหน่วยงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 09:21:00 - 13 พ.ค. 2563
13 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการรายเดือน 09:19:00 - 13 พ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 11:42:00 - 08 พ.ค. 2563
15 . ประกาศในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ 10:06:00 - 29 ม.ย. 2563
16 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศคกก. ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคลกับประโยชน์ส่วนรวม 10:05:00 - 29 ม.ย. 2563
17 . ประกาศในหน่วยงาน การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) 10:36:00 - 19 มี.ค. 2563
18 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 10:30:00 - 19 มี.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลวังทรายพูน โควิด-19 วันที่17.3.63 15:38:00 - 17 มี.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลวังทรายพูนขอแจ้งสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้... 15:42:00 - 09 มี.ค. 2563
21 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างแหมาบริการ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย จำนวน 2อัตรา 15:39:00 - 04 มี.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 13:59:00 - 02 มี.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป ประกาศขายทอดตลาด ประจำปี 2562 13:56:00 - 02 มี.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 10:25:00 - 07 พ.ย. 2562
25 . ประกาศทั่วไป ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 13:37:00 - 07 พ.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า200ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 09:00:00 - 30 ม.ค. 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการด้านพัสดุปี 2561 09:56:00 - 02 ม.ค. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 09:55:00 - 02 ม.ค. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพราอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง (... 09:57:00 - 29 ต.ค. 2561
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด200ปอนด์ 2561 09:58:00 - 02 ต.ค. 2561
โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง