หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการรายเดือน 09:19:00 - 13 พ.ค. 2563
2 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) 10:30:00 - 19 มี.ค. 2563
3 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างแหมาบริการ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย จำนวน 2อัตรา 15:39:00 - 04 มี.ค. 2563
โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com