หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า200ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
https://drive.google.com/file/d/1LF2DIhotOhpMZwmNszLGvY054tbCgq5B/view


โรงพยาบาลวังทรายพูน หมู่ 1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
E-mail : wangsaipoon2528@gmail.com โทร 056-695032 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พิษณุ ทัดเที่ยง
 HosThai.com