หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

21 พ.ย. 2561

16 ต.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562

19 มิ.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

19 มิ.ย. 2562

14 มิ.ย. 2562

07 มิ.ย. 2562

27 พ.ค. 2562

22 พ.ค. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

05 ม.ย. 2561

05 ม.ย. 2561


นายแพทย์นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบจองห้องประชุม
Facebook
เอกสารงานคุณภาพ
ประเมินคุณธรรม (ITA)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ศคอส.อาเซียน
รพ.คุณธรรม/จริยธรรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ประวัติโรงพยาบาล
นโยบายคุณภาพ
จรรยาบรรณกระทรวง
ประมวลจริยธรรม
แผนยุทธศาสตร์
มาตรฐานระบบบริการ
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00709 - สสอ.ชนแดน
  07734 - รพ.สต.ดงขุย
  07735 - รพ.สต.ท่าข้าม
  07736 - รพ.สต.พุทธบาท
  07737 - รพ.สต.พุทธบาท
  14066 - รพ.สต.พุทธบาท
  07738 - รพ.สต.ลาดแค
  07739 - รพ.สต.ลาดแค
  07740 - รพ.สต.ลาดแค
  07741 - รพ.สต.บ้านกล้วย
  07742 - รพ.สต.ซับพุทรา
  07743 - รพ.สต.ตะกุดไร
  21982 - รพสต.ตะกุดไร
  07744 - รพ.สต.ศาลาลาย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  โรงพยาบาลทั่วไปเพชรบูรณ์
  รพช.ชนแดน
  รพช.หล่มสัก
  รพช.วิเชียรบุรี
  รพช.ศรีเทพ
  รพช.หนองไผ่
  รพช.บึงสามพัน
  รพช.น้ำหนาว
  รพช.วังโป่ง
  รพช.เขาค้อ
  รพร.หล่มเก่า
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลชนแดน หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
E-mail : hospitalchondaen11264@hotmail.com โทร 056-761301-2 โทรสาร 056-761554
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : สุริยา บัวเทศ
 HosThai.com