หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

21 พ.ย. 2561

16 ต.ค. 2561

18 ม.ย. 2561

18 ม.ย. 2561

28 มี.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

26 ธ.ค. 2561

25 ธ.ค. 2561

25 ธ.ค. 2561

25 ธ.ค. 2561

25 ธ.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

27 ส.ค. 2561

13 ก.พ. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

05 ม.ย. 2561

05 ม.ย. 2561


นายแพทย์นิพัทธ์ ชัยประเสริฐสุด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบจองห้องประชุม
เพจ/facebook
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00709 - สสอ.ชนแดน
  07734 - รพ.สต.ดงขุย
  07735 - รพ.สต.ท่าข้าม
  07736 - รพ.สต.พุทธบาท
  07737 - รพ.สต.พุทธบาท
  14066 - รพ.สต.พุทธบาท
  07738 - รพ.สต.ลาดแค
  07739 - รพ.สต.ลาดแค
  07740 - รพ.สต.ลาดแค
  07741 - รพ.สต.บ้านกล้วย
  07742 - รพ.สต.ซับพุทรา
  07743 - รพ.สต.ตะกุดไร
  21982 - รพสต.ตะกุดไร
  07744 - รพ.สต.ศาลาลาย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
  โรงพยาบาลทั่วไปเพชรบูรณ์
  รพช.ชนแดน
  รพช.หล่มสัก
  รพช.วิเชียรบุรี
  รพช.ศรีเทพ
  รพช.หนองไผ่
  รพช.บึงสามพัน
  รพช.น้ำหนาว
  รพช.วังโป่ง
  รพช.เขาค้อ
  รพร.หล่มเก่า
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลชนแดน หมู่ 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
E-mail : hospitalchondaen11264@hotmail.com โทร 056-761301-2 โทรสาร 056-761554
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : สุริยา บัวเทศ
 HosThai.com