หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

11 มี.ค. 2563

26 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

22 มี.ค. 2564

19 ก.พ. 2564

09 ต.ค. 2563

14 ก.ค 2563

27 ก.พ. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

20 ก.ย. 2564

20 ก.ย. 2564

16 ก.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

07 มิ.ย. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

30 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2563

26 มี.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP    
     ไม่มีข้อมูล
นพ.จิรภัทร พุ่มฉายา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรโยค
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารงาน
นโยบายโรงพยาบาล
ขั้นตอนการรับบริการ
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
แหล่งความรู้คู่ประชาชน
แนวทางการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดและสถิติสำคัญ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ITA โรงพยาบาลไทรโยค
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งงาน online
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
งานทันตกรรม
ศูนย์จัดเก็บรายได้
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00730 - สสอ.ไทรโยค
  08035 - รพ.สต.ลุ่มสุ่ม
  08036 - รพ.สต.ท่าเสา
  08037 - รพ.สต.ท่าเสา
  08038 - รพ.สต.สิงห์
  08031 - รพ.สต.ไทรโยค
  08032 - รพ.สต.ไทรโยค
  08033 - รพ.สต.ไทรโยค
  08034 - รพ.สต.ไทรโยค
  11279 - รพช.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
  08039 - รพ.สต.วังกระแจะ
  08040 - รพ.สต.วังกระแจะ
  08041 - รพ.สต.บ้านทุ่งเรือโกลน
  08042 - รพ.สต.บ้องตี้


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  รพช.ไทรโยค
  รพช.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
  รพช.บ่อพลอย
  รพช.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
  รพช.ท่าม่วง
  รพช.ทองผาภูมิ
  รพช.สังขละบุรี
  รพช.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
  รพช.เลาขวัญ
  รพช.ด่านมะขามเตี้ย
  รพช.สถานพระบารมี
  รพช.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
  รพช.รพช.ห้วยกระเจา
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน      

   

โรงพยาบาลไทรโยค หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
E-mail : saiyokhos11278@gmail.com โทร (034)591300-301 โทรสาร (034)591302
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ฐาปนี มงคลเจริญ