หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


นายแพทย์มัซลัน ตะเระ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00915 - สสอ.ธารโต
  14211 - รพ.สต.ธารโต
  10050 - รพ.สต.บ้านแหร
  14109 - รพ.สต.บ้านแหร
  10051 - รพ.สต.แม่หวาด
  10052 - รพ.สต.แม่หวาด
  10053 - รพ.สต.แม่หวาด
  10054 - รพ.สต.แม่หวาด
  10647 - สสช.บ้านกระป๋อง
  14993 - สอ.ต.คีรีเขต


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดยะลา
  รพช.บันนังสตา
  รพช.ธารโต
  รพช.รามัน
  รพร.ยะหา
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลธารโต หมู่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
E-mail : thantohospital@gmail.com โทร 073297041 โทรสาร 073297077
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : มูฮัมหมัดดาวูด ชูสกุล