หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

09 ก.พ. 2564

09 ก.พ. 2564

09 ก.พ. 2564

09 ก.พ. 2564

09 ก.พ. 2564


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

15 ก.พ. 2564

21 ม.ค. 2563

12 ธ.ค. 2562

20 พ.ย. 2562

13 พ.ย. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

27 มี.ค. 2561

27 มี.ค. 2561

23 ก.พ. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

23 ก.พ. 2561


นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
เว็บไซต์หลัก
ประวัติ
User Profile
RM Online
บันทึกการอบรม
THIP 2
การวินิจฉัยองค์กร
ระบบทันตกรรม
ระบบ E-Filing
DPAC
นัดออนไลน์
ร้องเรียนออนไลน์
กล้องวงจรปิด 1
กล้องวงจรปิด 2
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  07678 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวยาง
  07679 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
  07680 - รพ.สต.หนองสะเดา
  07685 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
  07686 - รพ.สต.คุยกระชาย
  07687 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว
  07688 - รพ.สต.รพ.สต.หนองขาว
  14899 - สำนักงานวชิรบารมี


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลวชิรบารมี หมู่ 13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
E-mail : wachirabaramee@hotmail.com โทร 056900126 โทรสาร 056900128
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : สมศักดิ์ จันทวงษ์