หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ขอขอบคุณ "ความห่วงใยทีมอบให้บุคลากรทางการแพทย์"
เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19
สสจ.พิจิตร นิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
มหกรรมรวมพลคน To be Number One
นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยียมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวโรงพยาบาลวชิรบารมี และเครือข่ายฯ
ตรวจคัดกรอง COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอวชิรบารมี
บริษัท ปตท.นำแอลกอฮอล์ มาบริจาคให้ รพ.วชิรบารมี
กิจกรรมเยี่ยมผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวชิรบารมี
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2563
องค์กรคุณธรรม
วันแม่แห่งชาติ
ประเมินผลงาน รอบ 9 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10.
"กิจกรรมจิตอาสา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทีมตรวจราชการสาธารณสุข "ด้านการเงินการคลัง" เข้าตรวจเยี่ยม คปสอ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทำเนียบ "ก้าวท้าใจ" VIRTUAL RUN SEASON 1 ของโรงพยาบาลวขิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่+Big cleaning
สสจ.พิจิตร นิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
รูปกิจกรรม การอบรมนิเทศทางคลินิก รุ่น 1 - 15ม.ค.2563
ประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ(ใช้ Risk Register บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน)
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
Big Cleaning Day
Paperless
ประชุมทีม CFO 7 พ.ย 2562
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พี่ชอ กล่อมพร
โรงพยาบาลวชิรบารมี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562
นายชอ กล่อมพร และพี่ๆน้องๆ ร่วมกันบริจาคเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาลวชิรบารมี
คณะทำงาน สสจ.พิจิตร ออกสุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานของ คปสอ.วชิรบารมี ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และรดน้ำดำหัวฯ ประจำปี 2562
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเวชระเบียนแบบ Paperless
จัดงานส่งท้ายปีเก่า(2561) - ต้อนรับปีใหม่(2562)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
กลุ่มเพื่อน 01 ร่วมใจรักสามัคคี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงพยาบาลวชิรบารมี
แสดงมุฑิตาจิต และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร
แสดงมุฑิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
การพัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์ โรงพยาบาลวชิรบารมี
มหกรรมสุขภาพอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561
การประชุม จนท.โรงพยาบาลวชิรบารมี ประจำเดือนสิงหาคม 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันแม่แห่งชาติ
ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรสัญจร
Big Cleaning day
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤคิกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
โรงพยาบวชิรบารมี จัดกิจกรรมใส่บาตร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
ทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ รพ.วชิรบารมี
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. รอบวาระพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2561
อบรม การใช้สื่อ Social อย่างสร้างสรรค์
จัดอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทำงานในโรงพยาบาล
รพ.วชิรบารมี จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
การประชุม Admin อำเภอวชิรบารมี
ตรวจประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทีมนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยม
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
โรงพยาบาลวชิรบารมี หมู่ 13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
E-mail : wachirabaramee@hotmail.com โทร 056900126 โทรสาร 056900128
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : สมศักดิ์ จันทวงษ์