หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

คู่มือ/Guidline

แผ่นพับฉลากช่วย

คำสั่งต่างๆ

Data-exchange

แบบฟอร์ม

RDU

Vaccine

คู่มือช่วยชีวิตสำหรับรพ.สต.  

แผ่นผับการใช้ยาพ่น accuhaler    

 คำสั่ง PCT อำเภอสากเหล็ก1

Drugcatalog 

บขอยืมยาเวชภัณฑ์ 

 แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 กล่มโร

 ผังการเตรียมความพร้อมลูกโซ่ความเย็น

 คู่มือการใช้ยาโรคเรื้อรังใน รพ.สต.

การผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้ง     

คำสั่ง PCT อำเภอสากเหล็ก2 

ฐานข้อมูลแพ้ยา..รพ.สต.ท่าเย่ี่ยม

 แบบฟอร์ม Medication Error

   ฉลากเสริม RDU

 การจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น

ตารางออกตรวจ NCD

 การใช้ยาป้ายตา   

ตัวอย่างคำสั่งถือกุญแจคลังยา   ฐานข้อมูลการแพ้ยารพ.สากเหล็ก

แบบส่งต่อผู้ป่วยแพ้ยา

 ตัวอย่างกิจกรรม RDU

 คู่มือวัคซีน 2561

 บัญชียาสำหรับรพ.สต. 2564

การใช้ยาเหน็บทวารหนัก   

แผนปฏิบัติงานปฐมภูมิ ฐานข้อมูลแพ้ยา...รพ.สต.วังทับไทร

รายการยาที่ต้องป้องกันแสง 

 โปสเตอร์ RDU

    1  2  3 

 

 การใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไต

 การใช้ยาหยอดหู  

คำสั่ง PCT อำเภอสากเหล็ก 2564 ฐานข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา Warfarin  สติกเกอร์แพ้ยา

 

 

ยาในหญิงต้้งครรภ์และให้นมบุตร

 การใช้ยาหยอดตา      

คำสั่ง งาน คบ
2564
warfarin update  2562  แบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น

 

 

 ห้ามใช้ NSAIDs ในไข้เลือดออก

การใช้ยาเหน็บช่องคลอด   

 

 Warfarin update 2564

 แบบฟอร์มบันทึกอุณหภูมิห้องยา

 

 

 แนวทางการใช้ NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตและสูงอายุ

 การใช้ยาพ่นแบบ MDI     

 

 

 หน้าปกห้องยา

 

 

 

 

 

 

 Flow ส่งต่อผุ้ป่วยแพ้ยา

 

 

 

 

 

 

 ฟอร์ม การปฏิบัติงานในรพ.สต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                  
      

                     
                  
                             

โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :