หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ อำเภอสากเหล็ก8. ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสากเหล็ก10. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส1-3)
โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :