หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อขายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ... 09:24:00 - 19 ก.ย. 2562
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 09:23:00 - 19 ก.ย. 2562
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว 250 เมตร) 09:18:00 - 19 ก.ย. 2562
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุ 15:14:00 - 25 ก.ค 2562
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล... 15:14:00 - 25 ก.ค 2562
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ... 15:13:00 - 25 ก.ค 2562
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (... 08:47:00 - 05 ก.ค 2562
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑... 08:45:00 - 05 ก.ค 2562
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อ... 08:44:00 - 05 ก.ค 2562
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑... 16:49:00 - 01 ก.ค 2562
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อ... 16:48:00 - 01 ก.ค 2562
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16:26:00 - 27 มิ.ย. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ ปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก 14:59:00 - 14 พ.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโร... 13:49:00 - 23 ม.ย. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโรงพยาบาล... 13:48:00 - 23 ม.ย. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ข... 14:34:00 - 19 ม.ย. 2562
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก (ด้านหน้า ความยาว ๒๕๐ เมตร) ของโรงพย... 14:31:00 - 19 ม.ย. 2562
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (PACS) 14:04:00 - 05 ม.ย. 2562
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนวัสดุเภสัชกรม 2562 13:12:00 - 01 ต.ค. 2561
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนยา 2562 13:11:00 - 01 ต.ค. 2561
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 15:26:00 - 23 ม.ย. 2561
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 15:25:00 - 23 ม.ย. 2561
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15:25:00 - 23 ม.ย. 2561
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 15:24:00 - 23 ม.ย. 2561
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 15:22:00 - 23 ม.ย. 2561
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 15:19:00 - 23 ม.ย. 2561
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 14:55:00 - 23 ม.ย. 2561
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CEFTRlaxone INJ 1 g 15:30:00 - 23 ก.พ. 2561
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Levodopa 250 mg+Carbidopa 25 mg 15:45:00 - 22 ก.พ. 2561
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone drop, tolperisone ,verapamil 40 mg,tri... 15:42:00 - 22 ก.พ. 2561
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methotrexate 2.5 mg,Fluoxetine 20 mg,Sertaline 50 ... 15:40:00 - 22 ก.พ. 2561
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clobetasol 0.05% 5 g,Clotimazole cream 1% 5 g,Urea... 15:32:00 - 22 ก.พ. 2561
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Prednisolone 5 mg 15:41:00 - 21 ก.พ. 2561
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร ชาชงหญ้าหนวดแมว 15:46:00 - 20 ก.พ. 2561
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phenytoin 50 mg,100 mg 15:25:00 - 20 ก.พ. 2561
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Phenytoin 50 mg,100 mg 15:25:00 - 20 ก.พ. 2561
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Napoxen 250 mg,Cetirizine 10 mg,Domperidone 10 mg 15:20:00 - 16 ก.พ. 2561
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SOD BICARBONATE 300 mg. 15:17:00 - 16 ก.พ. 2561
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Coal Tar Cream 50 g,Coal Tar Shampoo 120 ml 15:13:00 - 16 ก.พ. 2561
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาแก้ไอมะขามป้อม 60 ml 15:11:00 - 16 ก.พ. 2561
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nss irrigate D-5-n/2,D-5-S 1000 Ml 15:09:00 - 14 ก.พ. 2561
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา dimenhydrinate inj, ranitidine inj, triamcinolone ... 15:05:00 - 14 ก.พ. 2561
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ferrous fumarate 200 mg 11:44:00 - 14 ก.พ. 2561
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา morphine inj 15:03:00 - 13 ก.พ. 2561
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone tab และ amoxicillin +calvulanic acid 11:47:00 - 13 ก.พ. 2561
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา colchicine 0.6 mg,Glipizide 5 mg 11:45:00 - 13 ก.พ. 2561
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา budesonide MDI,Salbutamol MDI,BERODUAL MDI 11:30:00 - 13 ก.พ. 2561
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9 รายการ 11:28:00 - 13 ก.พ. 2561
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Griseofluvin 500 mg 11:27:00 - 13 ก.พ. 2561
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Domperidone syrup,Hyoscine syrup,clotrimazole vag ... 11:24:00 - 13 ก.พ. 2561
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dextrometrophan 15 mg 11:23:00 - 13 ก.พ. 2561
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 21 รายการ 11:20:00 - 13 ก.พ. 2561
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา CPM 4 mg,Cyproheptadine 4 mg,Glyceryl guaicolate 4... 11:21:00 - 12 ก.พ. 2561
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Betahistin 6 mg และ Methimazole 10:54:00 - 12 ก.พ. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา FLUOXETIN 20 mg,Sertaline 50 mg,Omeprazole 20 mg 11:19:00 - 09 ก.พ. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาคุมชนิดฉีด และ Gemfibrozil 600 mg 11:16:00 - 09 ก.พ. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา amiodarone inj และ adenosine inj 11:15:00 - 09 ก.พ. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Losartan 50 mg 10:52:00 - 02 ก.พ. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dexamethazole inj vitamin b complex inj tramadol i... 11:21:00 - 30 ม.ค. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg และ MTV syrup 10:44:00 - 30 ม.ค. 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ชาชงหญ้าดอกขาว 10:37:00 - 30 ม.ค. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methydopa 250 mg 12:25:00 - 26 ม.ค. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Cetirizine 10 mg 11:23:00 - 26 ม.ค. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา D-10-N/2 1000 ml D-5-S/2 1000 ml D-5-S/2 500 ml 10:16:00 - 23 ม.ค. 2561
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Beradual Nebule 0.5/1.25 mg 10:14:00 - 12 ม.ค. 2561
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา แก้ไอมะขามป้อม ขนาด 60 ml 14:06:00 - 11 ม.ค. 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Proctocedyl suppo 10:04:00 - 11 ม.ค. 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Hyoscine 10 mg/5 ml และ Ibuprofen syrup 15:03:00 - 10 ม.ค. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ranitdine 150 mg 11:10:00 - 10 ม.ค. 2561
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Roxithomycine 150 mg Doxycycline 100 mg Flunarizin... 10:08:00 - 10 ม.ค. 2561
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 1000 ml 10:56:00 - 09 ม.ค. 2561
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Diazepam 10 mg inj Artane 2 mg tab aminophylline 1... 09:52:00 - 08 ม.ค. 2561
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา verapamil 40 mg amiloride+HCTZ Triamcinolone lotio... 13:50:00 - 05 ม.ค. 2561
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ลูกประคบสมุนไพร 13:46:00 - 05 ม.ค. 2561
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา salicylic acid 15 ml 13:44:00 - 05 ม.ค. 2561
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา diclofenac inj dimenhydrinate inj Triamcinolone in... 07:47:00 - 05 ม.ค. 2561
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Co-trimoxazole syrup และ hydroxyzine 10 mg tab 14:43:00 - 04 ม.ค. 2561
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ceftriaxone inj และ Omeprazole inj 10:28:00 - 04 ม.ค. 2561
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Poly-oph และ chloramphenical ear drop 09:26:00 - 25 ธ.ค. 2560
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dicloxacillin syrup tramadol inj. Dexamethazone in... 09:19:00 - 22 ธ.ค. 2560
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Tetranus antitoxin 10:17:00 - 20 ธ.ค. 2560
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Isodil 5 mg และ Prazosin 2 mg 13:14:00 - 18 ธ.ค. 2560
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g และ Ketoclonazole 200 mg 11:12:00 - 13 ธ.ค. 2560
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Setaline 50 mg และ floxetine 20 mg 11:09:00 - 08 ธ.ค. 2560
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Alcohol 95% 450 ml Amonia spirit 450 ml ยาแคปซูลเถ... 09:05:00 - 08 ธ.ค. 2560
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10%d-n/2 1000 ml D-5-W 100 ml NSS 100 ml 09:03:00 - 08 ธ.ค. 2560
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Urea cream 50 g 10:53:00 - 06 ธ.ค. 2560
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Benzyl benzoate 25% 60 ml และ Amonia spirit 450 ml 10:00:00 - 06 ธ.ค. 2560
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Potassium chloride 240 ml 08:59:00 - 06 ธ.ค. 2560
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lubricating gel 10:57:00 - 04 ธ.ค. 2560
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ranitidine 150 mg tab 10:48:00 - 23 พ.ย. 2560
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Furosemide 20 mg/2ml hyoscine 20 mg/ml และ adenali... 08:50:00 - 21 พ.ย. 2560
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Acetylcisteine 200 mg และ salbutamol soltion 20 ml 14:14:00 - 20 พ.ย. 2560
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Multivitamin syrup และ Salbutamol syrup 08:44:00 - 20 พ.ย. 2560
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Morphine inj.และ Pethidine inj. 11:13:00 - 17 พ.ย. 2560
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา simethicone tab 20:09:00 - 15 พ.ย. 2560
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Propylthiouracil 50 mg 09:10:00 - 15 พ.ย. 2560
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาคุมชนิดฉีด 14:07:00 - 14 พ.ย. 2560
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ยาหยอดตา 13:05:00 - 13 พ.ย. 2560
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g 20:04:00 - 10 พ.ย. 2560
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ciprofloxacin 250 mg,Metoclopamide 10 mg,Prazosin ... 19:37:00 - 09 พ.ย. 2560
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา SWI 10 ml และ NSS 5 ml 15:15:00 - 08 พ.ย. 2560
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา tramadol inj,Dexamethazole inj 19:57:00 - 03 พ.ย. 2560
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Lorazepam 0.5 mg, Albendazole 200 mg,Doxazosin 2 m... 13:38:00 - 02 พ.ย. 2560
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Griseofluvin 500 mg 11:44:00 - 01 พ.ย. 2560
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dimenhydrinate 50 mg 16:41:00 - 31 ต.ค. 2560
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา levothyroxine 100 mcg และ betahistine 6 mg 14:45:00 - 31 ต.ค. 2560
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา NSS 500 ml และ NSS 1000 ml 14:50:00 - 27 ต.ค. 2560
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Methydopa 250 mg 15:47:00 - 25 ต.ค. 2560
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dimenhydrinate inj และ Diclofenac inj 19:28:00 - 17 ต.ค. 2560
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Dextrometrophan 15 mg 19:32:00 - 13 ต.ค. 2560
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Clotrimazole cream 5 g 19:24:00 - 10 ต.ค. 2560
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา paracetamol 325 mg และ MTV syrup 18:29:00 - 10 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :