หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้า... 09:51:00 - 27 มิ.ย. 2561
2 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
3 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
4 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
5 . ประกาศรับสมัครงาน แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) เงินนอ... 15:45:00 - 18 มิ.ย. 2561
6 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป๋็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) 09:16:00 - 04 มิ.ย. 2561
7 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประ... 13:56:00 - 21 พ.ค. 2561
8 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 11:23:00 - 03 พ.ค. 2561
โรงพยาบาลสากเหล็ก หมู่ 12 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร
E-mail : klungsaklek@gmail.com โทร 056695042 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN :