หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

01 มี.ค. 2561

01 ก.พ. 2561

03 ม.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

01 ก.พ. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

05 ก.พ. 2561


นพ.พนม ปทุมสุติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงนาราง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00706 - สสอ.บึงนาราง
  07699 - รพ.สต.ห้วยแก้ว
  07700 - รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม
  07701 - รพ.สต.แหลมรัง
  07702 - รพ.สต.แหลมรัง
  07703 - รพ.สต.บางลาย
  07704 - รพ.สต.บึงนาราง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  รพช.วังทรายพูน
  รพช.โพธิ์ประทับช้าง
  รพช.บางมูลนาก
  รพช.โพทะเล
  รพช.สามง่าม
  รพช.ทับคล้อ
  รพร.ตะพานหิน
  รพช.บึงนาราง
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลบึงนาราง หมู่ 2 ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร
E-mail : BRNhospital@hotmail.com โทร 056-039709 โทรสาร 056-039710
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อาทิตยา อภัยภักดิ์